Accomodatie

Er wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van VV Hoogeveen. Hier is ook de start en finish. Er zijn voldoende kleedkamers en douches beschikbaar. De kantine is geopend. Parkeren kan op het Bentinckspark, direct bij de start / finish.

 

Parkoers

Het parkoers is op en om het Bentinckspark en loopt uitsluitend over wegen en fietspaden. Bij elke afstand loopt men een of meerdere keren over de atletiekbaan. Op de atletiekbaan mag je geen schoeisel met noppen gebruiken. Hieronder de route voor de 2,5km, 5km en de 10km.

Route 2,5km

Je loopt 1 ronde over het Bentinckspark en de atletiekbaan.
Als je weer bij het parkeerterrein op komt loopt je rechtdoor en dan direct rechtst af de ingang van het voetbalterrein op.
Daar is de finish!!

Route 5km

Je loopt 2 ronden over het Bentinckspark en de atletiekbaan.
Als je weer bij het parkeerterrein op komt maak je een lusje over het parkeerterrein.
Bij de 2e ronde ga je het voetbalterrein weer op.
Daar is de finish!!

Route 10km

Je loopt 3 ronden over het Bentinckspark en de atletiekbaan.
Als je weer bij het parkeerterrein op komt maak je een lusje over het parkeerterrein.
Bij de 3e ronde ga je het voetbalterrein weer op.
Daar is de finish!!